arteterapie psychoterapie české budějovice Terezie Nádvorníková

 

Nabízím:

 

- individuální terapeutickou péči založenou na důvěře a respektu

- orientaci a podporu v komplikovaných životních těžkostech

- zvládací strategie při stresu, u nečekaných změn a bolestných ztrát

- účinnou pomoc při úzkostech, u poruch nálad, při závislostech

- vztahové a výchovné poradenství, párovou a rodinnou terapii

- dětskou terapii a arteterapii

- rychlé objednací doby bez doporučení

- plnou anonymitu

- arteterapeutické metody a techniky individuální i skupinové

- arte-programy, workshopy a přednášky

 

 

 • Aktuality

   

"Příroda je plná barev, z nichž žádná není definitivní. Když se hydroplánem snášíte na hladinu oceánu, stále mění barvu. Nelze říct, jakou barvu má, protože záleží na tom, z jaké výšky se na něj díváte, z jakého nadhledu."

 • pro děti, mladistvé a dospělé - hledající aktuální odbornou psychoterapeutickou pomoc
 • pro rodinné i jiné vztahy - vítající možnost malých i životních změn
 • pro školy, organizace, kolektivy - usilující o tvořivost a osobní růst

Vítejte na stránkách terapie a arteterapie

Jmenuji se Terezie Nádvorníková

 

 

• Jsem certifikovanou psychoterapeutkou a členkou České asociace pro psychoterapii.

 

• Jsem diplomovanou arteterapeutkou a členkou České arteterapeutické asociace.

 

• Řídím se etickým kodexem a pracuji pod supervizí.

 

• Žiji v Rudolfově u Českých Budějovic s rodinou, s níž nejraději trávím čas v přírodě.

O mně

"Ne talent, ale charakter, když pracuje podá výkon ..."

Kontakt

„Představa světa jaký by měl být, je překážkou k poznání světa jaký je.“

"Psychoterapie je delikátní směs vědy a umění"

"Každá z barev má vlastní příběh. Úděl  je společný. Je mezi nimi souvztažnost."

„ Život je jako cesta lesem, není možné jít pořád rovně. Občas se nutné se něčemu vyhnout, něco překročit, odněkud se vrátit a každý takový úkrok je ovšem cestou vpřed …“

Společně se podíváme na důvod Vašeho příchodu a podrobnosti Vašeho aktuálního stavu, tak abychom vytvořili co nejpřesnější obraz toho, co chcete změnit, posunout, pochopit, vydržet, rozvinout …

Každý člověk je originál a tak i každá terapeutická cesta je jedinečná. O způsobu této cesty a prostředcích budeme rozhodovat společně. Budu tedy spíše průvodcem, který pomáhá nahlédnout na život a následky přijatých rozhodnutí.  Ráda odpovím na Vaše otázky a domluvíme se na formálních podmínkách další spolupráce, případně doporučím odborníka z jiného oboru.

Respektuji Vaše rozhodnutí a osobní tempo změny. Snažím se vytvářet bezpečný prostor, v němž je možné experimentovat bez obav z předsudků a hodnocení. Využívám imaginace, relaxace, výtvarných či pohybových technik. Vše je otázkou dohody a konkrétních potřeb.

První konzultace

Psychoterapie obecně  je základní metodou psychoterapeuta. Jejím obsahem mohou být převážně verbální techniky. Provádí ji psychoterapeut, který absolvoval dlouhodobé vzdělávání v psychoterapii, tzv. výcvik.

Na základě „výcviku integrace v psychoterapii“, společnosti pro integraci v psychoterapii, jež je členem European Association for Integrative Psychotherapy, vycházím z různorodosti psychoterapeutických pohledů a společných léčebných přístupů. Dodávám klientům, s nimiž pracuji, naději na osobnostní integraci. Mou snahou je pomoci Vám lépe si zorganizovat život a usnadnit fungování ve vztazích přijetím odpovědnosti za vlastní život oživením spontaneity a tvořivosti.

Arteterapie nám dává možnost se vyjádřit nejen slovně, ale i na úrovni emočního tedy citového prožívání. Využívá výtvarné umění jako prostředek k  otevření komunikace. Jde o samoléčebný proces, jenž umožňuje zvědomění  podstaty psychických problémů a pomáhá naučit se je řešit vlastními silami. Lidé tak vlastní kreativitou přicházejí do kontaktu se všemi stránkami své osobnosti, aby je pak mohli  následně využít i v jiných oblastech svého života …

Osobně jsem vzdělaná v Rožnovské arteterapii, jejímž cílem je řešení emocionálního zapletení v rodině, podpora klientovy osobnosti a posilování jeho já natolik, aby se dostal z bludného kruhu „nezdravých“ psychických návyků a dokázal vyhledat takové aktivity, které umožní vést „kvalitnější“ život.

Arteterapie

Psychoterapie

dokreslovaný akční akvarel

arterozvíjení v MŠ

sebeobjevování u dětí

vyjadřování vnímání přírodních živlů

KCT - vntřní nastavení

sebenáhled dospívajících ve skupině

vývojový záznam v keramických reliéfech

arteterapie s dětmi s náročným chováním

vztahová problematika v koláži

keramická dílka kvadruplegického klienta

otevírání se perspektivě

arteterapie se seniory

cesta životem - anilínky

komunikační témata - haptika

ukázka skupinové práce

individuální rozlišování pocitů

Galerie z tvorby artefaktů

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Tyto služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (nejedná se o zdravotnickou službu)

Konzultace probíhají až po objednání

 •  

  první konzultace  50 min.  až 70 min - 600 Kč

  (zorientování v potížích, analýza a možnosti terapie)

   

  pravidelná dětská nebo dospělá terapie 50 min. - 700 Kč

   

  vztahová terapie 60 min. - 900 Kč

  (více přítomných osob)

   

  pravidelná individuální arteterapie 75 min. - 950Kč

   

  arteterapeutické skupiny, kurzy, workshopy,mentoring, lektorování a konzultace pro školy - dle dohody

Zobrazení webu: KLASICKY     TELEFON      TABLET

„Dnes je první den ze zbývajících v našem životě ...“