• pro děti, mladistvé a dospělé - hledající aktuální odbornou psychoterapeutickou pomoc
 • pro rodinné i jiné vztahy - vítající možnost malých i životních změn
 • pro školy, organizace, kolektivy - usilující o tvořivost a osobní růst

"Příroda je plná barev, z nichž žádná není definitivní. Když se hydroplánem snášíte na hladinu oceánu, stále mění barvu. Nelze říct, jakou barvu má, protože záleží na tom, z jaké výšky se na něj díváte, z jakého nadhledu."

Vítejte na stránkách terapie a arteterapie

Nabízím:

- individuální terapeutickou péči založenou na důvěře a respektu

- orientaci a podporu v komplikovaných životních těžkostech

- zvládací strategie při stresu, u nečekaných změn a bolestných ztrát

- účinnou pomoc při úzkostech, u poruch nálad, při závislostech

- vztahové a výchovné poradenství, párovou a rodinnou terapii

- dětskou terapii a arteterapii

- rychlé objednací doby bez doporučení

- plnou anonymitu

- arteterapeutické metody a techniky individuální i skupinové

- arte-programy, workshopy a přednášky

O mně

Jmenuji se Terezie Nádvorníková

 

• Jsem certifikovanou psychoterapeutkou a členkou České asociace pro psychoterapii.

 

 

• Jsem diplomovanou arteterapeutkou a členkou České arteterapeutické asociace.

 

 

• Řídím se etickým kodexem a pracuji pod supervizí.

 

• Žiji v Rudolfově u Českých Budějovic s rodinou, s níž nejraději trávím čas v přírodě.

 • Vzdělání

  1994 -1998

  Jihočeská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta

  Obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a seniory - Mgr.

  Diplomová práce: Ohrožení členů rodiny v rozvodové situaci neurotickými příznaky

   

  1996 -2000

  Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta

  Studijní program 7701 Psychologie, obor:  Arteterapie - Bc.

  Diplomová práce: Neurotické příznaky ve výtvarném projevu 12-15-ti letých dětí na základní škole

   

  2007

  Kurz krizové intervence – PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá – Prachatice

   

  2008-2009

  Kurz rodinného poradenství - Prev-centrum Praha 6

   

   2010-2015

  Výcvik integrace v psychoterapii - Certifikát: European Association for Integrative Psychotherapy

   

  2017-2019

  Výcvik v mentorských dovednostech – NIDV (MŠMT) Senovážné nám. 25, Praha 1

   

  2018-2020

  Kurz Podpory dětí s náročným chováním - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání  (MPSV)

 • Praxe

  1998 – 2001

  Základní škola Sázavská, Praha2 - pedagog, psycholog

  vzdělávání, prevence a výchova

   

  2003 - 2005

  Mateřské Centrum - České Budějovice – lektor

  vzdělávání

   

  2006 – 2010

  o. s. Prevent, Centrum následné péče - arteterapeut, socioterapeut

  individuální terapie, skupinová arteterapie a poradenství

   

  2010 - 2012

  Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie - terapeut

  individuální plánování a terapie, arteterapie, skupinová psychoterapie, aktivizace

   

  2012 - 2019

  Psychiatrická léčebna Červený Dvůr - arteterapeut

  skupinová arteterapie

   

  2013 - 2018

  DDŠ, DDU, SVP, ZŠ, ŠJ Homole - arteterapeut, asistent pedagoga, sociální pracovnice

  skupinová a individuální terapie, výuka, výchova, poradenství

   

  2016 - 2018

  Dětský domov, ZŠ a ŠJ Horní Planá - psycholog

  poradenství, individuální a skupinová terapie, arteterapie

   

  Centrum sociálních služeb Emauzy, Dobrá Voda - arteterapeut

  skupinová a individuální arteterapie

   

  Krizové centrum pro děti a rodinu České Budějovice - terapeut

  terapeutické programy pro děti a rodiny

   

  2017 - 2020

  MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1- terapeut

  terapie skupinová, komunitní kruhy

   

  2017 - 2023

  Soukromá terapeutická praxe, České Budějovice

  psychoterapie, arteterapie individuální i skupinová, poradenství

   

  Národní institut dalšího vzdělávání, Praha 1, Senovážné nám. 1 - mentor

  mentoring pedagogických pracovníků

   

  Dětský domov, ZŠ a ŠJ Horní Planá – terapeut, arteterapeut

  poradenství, psycho-sociální podpora, individuální a skupinová terapie, arteterapie

   

  Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání – lektor

  lektorování, konzultace

   

   

Psychoterapie

Psychoterapie obecně  je základní metodou psychoterapeuta. Jejím obsahem mohou být převážně verbální techniky. Provádí ji psychoterapeut, který absolvoval dlouhodobé vzdělávání v psychoterapii, tzv. výcvik.

Na základě „výcviku integrace v psychoterapii“, společnosti pro integraci v psychoterapii, jež je členem European Association for Integrative Psychotherapy, vycházím z různorodosti psychoterapeutických pohledů a společných léčebných přístupů. Dodávám klientům, s nimiž pracuji, naději na osobnostní integraci. Mou snahou je pomoci Vám lépe si zorganizovat život a usnadnit fungování ve vztazích přijetím odpovědnosti za vlastní život oživením spontaneity a tvořivosti.

Arteterapie

Arteterapie nám dává možnost se vyjádřit nejen slovně, ale i na úrovni emočního tedy citového prožívání. Využívá výtvarné umění jako prostředek k  otevření komunikace. Jde o samoléčebný proces, jenž umožňuje zvědomění  podstaty psychických problémů a pomáhá naučit se je řešit vlastními silami. Lidé tak vlastní kreativitou přicházejí do kontaktu se všemi stránkami své osobnosti, aby je pak mohli  následně využít i v jiných oblastech svého života …

Osobně jsem vzdělaná v Rožnovské arteterapii, jejímž cílem je řešení emocionálního zapletení v rodině, podpora klientovy osobnosti a posilování jeho já natolik, aby se dostal z bludného kruhu „nezdravých“ psychických návyků a dokázal vyhledat takové aktivity, které umožní vést „kvalitnější“ život.

První konzultace

Společně se podíváme na důvod Vašeho příchodu a podrobnosti Vašeho aktuálního stavu, tak abychom vytvořili co nejpřesnější obraz toho, co chcete změnit, posunout, pochopit, vydržet, rozvinout …

 

Každý člověk je originál a tak i každá terapeutická cesta je jedinečná. O způsobu této cesty a prostředcích budeme rozhodovat společně. Budu tedy spíše průvodcem, který pomáhá nahlédnout na život a následky přijatých rozhodnutí.  Ráda odpovím na Vaše otázky a domluvíme se na formálních podmínkách další spolupráce, případně doporučím odborníka z jiného oboru.

 

Respektuji Vaše rozhodnutí a osobní tempo změny. Snažím se vytvářet bezpečný prostor, v němž je možné experimentovat bez obav z předsudků a hodnocení. Využívám imaginace, relaxace, výtvarných či pohybových technik. Vše je otázkou dohody a konkrétních potřeb.

dokreslovaný akční akvarel

arteterapie se seniory

arterozvíjení v MŠ

sebeobjevování u dětí

vyjadřování vnímání přírodních živlů

KCT - vntřní nastavení

sebenáhled dospívajících ve skupině

vývojový záznam v keramických reliéfech

vztahová problematika v koláži

arteterapie s dětmi s náročným chováním

otevírání se perspektivě

keramická dílka kvadruplegického klienta

cesta životem - anilínky

komunikační témata - haptika

ukázka skupinové práce

individuální rozlišování pocitů

Galerie z tvorby artefaktů

 •  

  první konzultace  50min. až 60min.. - 700 Kč

  (zorientování v potížích, analýza a možnosti terapie)

   

  individuální terapie 50 min. - 900Kč

  (pro děti, studenty i dospělé)

   

  vztahová terapie 60 min. - 1000 Kč

  (více přítomných osob)

   

  pravidelná individuální arteterapie 75 min. - 1200Kč

   

  sleva 200Kč (pro pravidelnou terapii pro studenty, seniory, ID, děti bez možnosti příspěvku pojišťoven)

   

  arteterapeutické skupiny, kurzy, workshopy, mentoring, lektorování a konzultace pro školy - dle dohody

Tyto služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (nejedná se o zdravotnickou službu).

Konzultace probíhají až po objednání.

Neomluvenou konzultaci méně než 24h předem bude pro další pokračování v terapii třeba uhradit v plné výši, do 48 hodin ve výši 50%, řádně omluvení klienti více než 48h předem mají nárok na nejbližší volný náhradní termín dle své volby.

Zobrazení webu: DESKTOP     TELEFON      TABLET

„Dnes je první den ze zbývajících v našem životě ...“