• pro děti, mladistvé a dospělé - hledající aktuální odbornou psychoterapeutickou pomoc
 • pro rodinné i jiné vztahy - vítající možnost malých i životních změn
 • pro školy, organizace, kolektivy - usilující o tvořivost a osobní růst

"Příroda je plná barev, z nichž žádná není definitivní. Když se hydroplánem snášíte na hladinu oceánu, stále mění barvu. Nelze říct, jakou barvu má, protože záleží na tom, z jaké výšky se na něj díváte, z jakého nadhledu."

Vítejte na stránkách terapie a arteterapie

Nabízím:

- individuální terapeutickou péči založenou na důvěře a respektu

- orientaci a podporu v komplikovaných životních těžkostech

- zvládací strategie při stresu, u nečekaných změn a bolestných ztrát

- účinnou pomoc při úzkostech, u poruch nálad, při závislostech

- vztahové a výchovné poradenství, párovou a rodinnou terapii

- dětskou terapii a arteterapii

- rychlé objednací doby bez doporučení

- plnou anonymitu

- arteterapeutické metody a techniky individuální i skupinové

- arte-programy, workshopy a přednášky

O mně

Jmenuji se Terezie Nádvorníková

 

• Jsem certifikovanou psychoterapeutkou, a členkou České asociace pro psychoterapii.

 

• Jsem diplomovanou arteterapeutkou a členkou České arteterapeutické asociace.

 

• Řídím se etickým kodexem a pracuji pod supervizí.

 

• Žiji v Rudolfově u Českých Budějovic s rodinou, s níž nejraději trávím čas v přírodě.

 • Vzdělání

  1994 -1998

  Jihočeská Univerzita, Zdravotně sociální fakulta

  Obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a seniory - Mgr.

  Diplomová práce: Ohrožení členů rodiny v rozvodové situaci neurotickými příznaky

   

  1996 -2000

  Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta

  Studijní program 7701 Psychologie, obor:  Arteterapie - Bc.

  Diplomová práce: Neurotické příznaky ve výtvarném projevu 12-15-ti letých dětí na základní škole

   

  2007

  Kurz krizové intervence – PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá – Prachatice

   

  2008-2009

  Kurz rodinného poradenství - Prev-centrum Praha 6

   

   2010-2015

  Výcvik integrace v psychoterapii - Certifikát: European Association for Integrative Psychotherapy

   

  2017-2019

  Výcvik v mentorských dovednostech – NIDV (MŠMT) Senovážné nám. 25, Praha 1

   

  2018-2020

  Kurz Podpory dětí s náročným chováním - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání  (MPSV)

 • Praxe

  1998 – 2001

  Základní škola Sázavská, Praha2 - pedagog, psycholog

  vzdělávání, prevence a výchova

   

  2003 - 2005

  Mateřské Centrum - České Budějovice – lektor

  vzdělávání

   

  2006 – 2010

  o. s. Prevent, Centrum následné péče - arteterapeut, socioterapeut

  individuální terapie, skupinová arteterapie a poradenství

   

  2010 - 2012

  Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie - terapeut

  individuální plánování a terapie, arteterapie, skupinová psychoterapie, aktivizace

   

  2012 - 2019

  Psychiatrická léčebna Červený Dvůr - arteterapeut

  skupinová arteterapie

   

  2013 - 2018

  DDŠ, DDU, SVP, ZŠ, ŠJ Homole - arteterapeut, asistent pedagoga, sociální pracovnice

  skupinová a individuální terapie, výuka, výchova, poradenství

   

  2016 - 2018

  Dětský domov, ZŠ a ŠJ Horní Planá - psycholog

  poradenství, individuální a skupinová terapie, arteterapie

   

  Centrum sociálních služeb Emauzy, Dobrá Voda - arteterapeut

  skupinová a individuální arteterapie

   

  Krizové centrum pro děti a rodinu České Budějovice - terapeut

  terapeutické programy pro děti a rodiny

   

  2017 - 2012

  Soukromá terapeutická praxe, České Budějovice

  psychoterapie, arteterapie individuální i skupinová, poradenství

   

  Národní institut dalšího vzdělávání, Praha 1, Senovážné nám. 1 - mentor

  mentoring pedagogických pracovníků

   

  MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1- terapeut

  terapie skupinová, komunitní kruhy

   

  Dětský domov, ZŠ a ŠJ Horní Planá – terapeut

  poradenství, psycho-sociální podpora, individuální a skupinová terapie, arteterapie

   

  Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

  lektorování, konzultace

Psychoterapie

Psychoterapie obecně  je základní metodou psychoterapeuta. Jejím obsahem mohou být převážně verbální techniky. Provádí ji psychoterapeut, který absolvoval dlouhodobé vzdělávání v psychoterapii, tzv. výcvik.

Na základě „výcviku integrace v psychoterapii“, společnosti pro integraci v psychoterapii, jež je členem European Association for Integrative Psychotherapy, vycházím z různorodosti psychoterapeutických pohledů a společných léčebných přístupů. Dodávám klientům, s nimiž pracuji, naději na osobnostní integraci. Mou snahou je pomoci Vám lépe si zorganizovat život a usnadnit fungování ve vztazích přijetím odpovědnosti za vlastní život oživením spontaneity a tvořivosti.

Arteterapie

Arteterapie nám dává možnost se vyjádřit nejen slovně, ale i na úrovni emočního tedy citového prožívání. Využívá výtvarné umění jako prostředek k  otevření komunikace. Jde o samoléčebný proces, jenž umožňuje zvědomění  podstaty psychických problémů a pomáhá naučit se je řešit vlastními silami. Lidé tak vlastní kreativitou přicházejí do kontaktu se všemi stránkami své osobnosti, aby je pak mohli  následně využít i v jiných oblastech svého života …

Osobně jsem vzdělaná v Rožnovské arteterapii, jejímž cílem je řešení emocionálního zapletení v rodině, podpora klientovy osobnosti a posilování jeho já natolik, aby se dostal z bludného kruhu „nezdravých“ psychických návyků a dokázal vyhledat takové aktivity, které umožní vést „kvalitnější“ život.

První konzultace

Společně se podíváme na důvod Vašeho příchodu a podrobnosti Vašeho aktuálního stavu, tak abychom vytvořili co nejpřesnější obraz toho, co chcete změnit, posunout, pochopit, vydržet, rozvinout …

 

Každý člověk je originál a tak i každá terapeutická cesta je jedinečná. O způsobu této cesty a prostředcích budeme rozhodovat společně. Budu tedy spíše průvodcem, který pomáhá nahlédnout na život a následky přijatých rozhodnutí.  Ráda odpovím na Vaše otázky a domluvíme se na formálních podmínkách další spolupráce, případně doporučím odborníka z jiného oboru.

 

Respektuji Vaše rozhodnutí a osobní tempo změny. Snažím se vytvářet bezpečný prostor, v němž je možné experimentovat bez obav z předsudků a hodnocení. Využívám imaginace, relaxace, výtvarných či pohybových technik. Vše je otázkou dohody a konkrétních potřeb.

dokreslovaný akční akvarel

arteterapie se seniory

arterozvíjení v MŠ

sebeobjevování u dětí

vyjadřování vnímání přírodních živlů

KCT - vntřní nastavení

sebenáhled dospívajících ve skupině

vývojový záznam v keramických reliéfech

vztahová problematika v koláži

arteterapie s dětmi s náročným chováním

otevírání se perspektivě

keramická dílka kvadruplegického klienta

cesta životem - anilínky

komunikační témata - haptika

ukázka skupinové práce

individuální rozlišování pocitů

Galerie z tvorby artefaktů

 •  

  první konzultace  50 min. až 70min. - 600 Kč

  (zorientování v potížích, analýza a možnosti terapie)

   

  pravidelná dětská nebo dospělá terapie 50 min. - 600 Kč

   

  vztahová terapie 60 min. - 900 Kč

  (více přítomných osob)

   

  pravidelná individuální arteterapie 90 min. - 900Kč

   

  arteterapeutické skupiny, kurzy, workshopy,mentoring, lektorování a konzultace pro školy - dle dohody

Tyto služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (nejedná se o zdravotnickou službu)

Konzultace probíhají až po objednání

Zobrazení webu: KLASICKY     TELEFON      TABLET

„Dnes je první den ze zbývajících v našem životě ...“